Loodusprogrammi "Mine metsa ... Vargamäelt!"  sihtgrupiks on erinevate kooliastmete õpilased. Külastus sobib nii kirjandus-, ajaloo- kui loodusloo tundide täiendamiseks. Programm koosneb järgmistest tegevustest:
  • Giidiga ringkäik Filmi Vargamäe külastuskeskuses, kus tutvustatakse filmi "Tõde ja õigus" valmimise lugusid ning peamisi võttekohti. Näha saab filmist tuttavaid Mäe talu hooneid, Oru talu maketti, sauna-vanade elamist, kaevu, Andrese kivi ja väljamäe kuuskede raiumise kohta.
  • Juhendatud väike metsaretk ja tegevused RMK Pähni külastuskeskuses, kus tutvustatakse Vargamäe-looga seotud loodusteemasid (soo ja mets: kuidas metsast saab soo ning vastupidi, puit ja selle kasutus, looduskeskkonna muutus inimtegevuse mõjul). Põnevate ja mänguliste tegevuste kaudu õpitakse metsa paremini tundma ning tajuma sidet loodusega.
Programm kestab orienteeruvalt 2,5 tundi (Filmi Vargamäe külastus 1 h, sõit keskuste vahel 0,5 h ning RMK Pähni külastuskeskuse külastus 1 h).

Programmi saab tellida ajavahemikus 1. mai - 30. september. Programmi tellimiseks on vajalik esitada tellimissoov vähemalt 5 päeva ette.

Programmi hind inimese kohta:
grupile kuni 10 õpilast → 14 EUR

grupile 11 - 25 õpilast → 12 EUR

grupile 26 - ... õpilast → 10 EUR
Haridusasutuse töötajale, kes osaleb õpilasgrupi saatjana, on külastus tasuta.