Loodusprogrammi "Loodussõbra Vargamäe"  sihtgrupiks on täiskasvanud, keda huvitavad ajalugu, kirjandus ja loodus. Programmi fookuses on suurfilmi "Tõde ja õigus" loo üks peamisi nüansse - inimene looduse kõrval ja looduse vastu. Programm koosneb järgmistest tegevustest:
  • Giidiga ringkäik Filmi Vargamäe külastuskeskuses, kus tutvustatakse filmi "Tõde ja õigus" valmimise lugusid ning peamisi võttekohti. Näha saab filmist tuttavaid Mäe talu hooneid, Oru talu maketti, sauna-vanade elamist, kaevu, Andrese kivi ja väljamäe kuuskede raiumise kohta.
  • Juhendatud metsaretk ja tegevused RMK Pähni külastuskeskuses, kus tutvustatakse Vargamäe-looga seotud loodusteemasid (soo ja mets: kuidas soost saab mets ja vastupidi, puit ja selle kasutus, looduskeskkonna muutus inimtegevuse mõjul). Jalutuskäik põneva looduskeskkonnaga erinevatel õpperadadel õpetab looduses liikuma, metsa paremini tundma ning tajuma sidet loodusega.
Programm kestab orienteeruvalt 2,5-3 tundi (Filmi Vargamäe külastus 1 h, sõit keskuste vahel 0,5 h ning RMK Pähni külastuskeskuse külastus 1-1,5 h).

Programmi saab tellida ajavahemikus 1. mai - 30. september. Programmi tellimiseks on vajalik esitada tellimissoov vähemalt 5 päeva ette.

Programmi hind inimese kohta:
grupile kuni 10 inimest → 18 EUR
grupile 11 - 25 inimest → 14 EUR
grupile 26 - ... inimest → 12 EUR