Ostutingimused 
I     Virtuaalne külastuskeskus ja muud ostud
1. Filmi Vargamäe veebipoe omanik on MTÜ Filmi Vargamäe, registrikood 80553641, asukohaga Tüviste Vastse-Roosa küla Rõuge vald Võrumaa 66013. MTÜ Filmi Vargamäe (edaspidi ka külastuskeskus) müüb pileteid sisselogimise näol Filmi Vargamäe virtuaalsesse külastuskeskusesse mobiilirakenduse kaudu või arvutipõhiselt kasutamiseks, samuti pileteid külastuskeskuse füüsilise keskkonna külastamiseks, üritustele külastuskeskuses ning trükiseid ja meeneid külastuskeskuses ning külastuskeskuse e-poes.
2. Külastuskeskusel on õigus teha muudatusi teenuste valikus, sisus ja hinnastamises. Muudatustest antakse teada kodulehel vastavate andmete uuendamise kaudu. Jättes piletit ostes külastuskeskusele oma kontaktandmed, saadab  külastuskeskus info oluliste muudatuste kohta ostja e-posti aadressile.
3. Virtuaalse külastuskeskuse külastamiseks tuleb osta pilet, milleks tuleb sisse logida virtuaalsesse külastuskeskusesse vastaval veebilehel. Sisselogimiseks skaneerib ostja objekti QR-koodi või klikib vastaval objektil Filmi Vargamäe virtuaalsel kaardil oma nutiseadmes või arvutis ning jälgib seejärel avanenud lehtedel antud juhiseid sisselogimise kohta. Pärast sisselogimist aktiveeritakse virtuaalse keskuse pääse, mis kehtib 12 tundi. Sisselogimise õnnestumise kohta saab ostja kinnituse pärast makse teostamist, kui vastaval veebilehel avaneb tekst "Makse teostatud. Kliki nupul "Tagasi kaupmehe juurde", et lõpetada toiming ja pöörduda koos tulemusega tagasi kaupmehe saidile." Pärast nupul klikkimist pääseb ostja virtuaalset külastuskeskust kasutama. Ostjal ei ole ostust taganemise õigust, sest ostetav teenus vastab võlaõigusseaduse § 53 lõikele 4 - ostust taganemine ei ole võimalik, kuna virtuaalse külastuskeskuse pääse aktiveeritakse koheselt pärast ostu sooritamist ja see jääb iga kord konkreetsele ostjale avatuks 12 tunniks.
4. Külastaja peab enne virtuaalse külastuskeskuse pileti ostmist (sisselogimist) veenduma, et tema mobiilirakendus või arvutiühendus võimaldab virtuaalset külastuskeskust kasutada (nt interneti kiirus on piisav virtuaalsete rakenduste, nt videote vaatamise, jaoks - vähemalt 3G). Külastuskeskus ei vastuta külastaja mobiilirakendusest ega arvutiühendusest tingitud tõrgete eest virtuaalse külastuskeskuse kasutamisel. Külastaja kohustub virtuaalse külastuskeskuse pileti ostmisel ja kasutamisel järgima kõiki virtuaalse külastuskeskuse juhiseid ning tingimusi. Külastaja kohustub mitte alla laadima ega muul viisil salvestama, töötlema ega levitama virtuaalse külastuskeskuse infot ning materjale.
5. Füüsilise külastuskeskkonna ja külastuskeskuses toimuvate ürituste külastaja peab piletiostu sooritamisel e-poe kaudu (või kaugostuna e-posti teel) tagama, et soetatud piletit on võimalik taasesitatavas vormis (nt väljaprinditult) esitada kontrollimiseks külastuskeskuses koha peal. Juhul kui üritus külastuskeskuses jääb ära, ostetakse piletid ühe nädala jooksul tagasi, muudel juhtudel pileteid tagasi ei osteta ning ümber ei vahetata. Üritusele õigeks ajaks kohale jõudmine on piletiostja oma vastutus. Hilinejad ja alkoholijoobes külastajad üritusele ei pääse. Külastuskeskus ei kompenseeri kasutamata jäänud pileteid. Ürituse jäädvustamine ilma külastuskeskuse eelneva nõusolekuta ei ole lubatud.
6. Broneeringud külastusteks, üritustele ning muud tellimused tehakse kodulehe e-poe või broneerimisvormi kaudu. Broneeringu või muu tellimuse tegemisel korrektselt täidetud tellimusvormi saamise järel saadab külastuskeskus ostjale tellimuse kohta arve. Pärast arve laekumist saadab külastuskeskus ostjale tellimuse kinnituse koos e-piletitega, mille ostja prindib välja ja võtab külastusele / üritusele kaasa. Broneeringuid ega tellimusi ei kinnitata enne arve laekumist. Broneeringute ja muude tellimuste tegemisel järgib ostja e-poes / kodulehel olevaid juhendeid ja lisainfot.
7. Külastuskeskuses ja e-poes saab oste sooritada eurodes (€). Tasumine käib arve alusel vastavalt eelkirjeldatule või pangalingi kaudu koostöös Maksekeskusega, mis võimaldab lihtsalt ja turvaliselt maksta interneti kaudu tehtud ostude eest.
8. Kui ostjal on külastuskeskuse veebipoe osas pretensioone, tuleb need esitada www.filmivargamae.ee lehel asuva tellimusvormi kaudu. Kui ostja ja külastuskeskus ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalikpöörduda tarbijavaidluste komisjoni või Tartu Maakohtu poole.
II     Soodustused
Sõltuvalt külastusest ja/või üritusest kohaldatakse piletiostul soodustusi vastavalt piletiinfos ja/või ürituse reklaamis näidatule. Märge "sooduspilet" tähendab järgmist hinnasoodustust: pensionärid ja õpilased (kui vastavas piletiinfos ja/või reklaamis ei ole märgitud teisiti). Märge "perepilet" tähendab tavaliselt järgmist hinnasoodustust: 2 täiskasvanut ja 2 last vanuses 4-14 (kui piletiinfos ja/või reklaamis ei ole märgitud teisiti). Soodustused kehtivad koos soodustust tõendava dokumendiga.
Privaatsustingimused
1. Klientide sujuvaks teenindamiseks kogub ning töötleb külastuskeskus ostjate isikuandmeid. Andmete töötleja on MTÜ Filmi Vargamäe (registrikood: 80553641, asukoht Tüviste Vastse-Roosa küla Rõuge vald 66013 Võrumaa, edaspidi ka töötleja). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
2. Töötleja tagab, et tema andmekandjad kus isikuandmeid hoitakse ja andmevahetus on turvalised ning kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse, kui sisestatakse andmeid broneeringu / tellimuse  ja/või pangaülekande tegemisel. Sellisteks andmeteks on nt nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.
3. Külastuskeskus kogub isikuandmeid minimaalselt üksnes ostutehingu haldamiseks ning vastavalt klienditeeninduses tekkivatele vajadustele. Töötleja hoiab isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on minimaalselt vajalik ostu kättetoimetamise osutamiseks.
4. Andmeside ostja ja Maksekeskus AS vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töötlejal puudub ligipääs ostja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
5. Külastuskeskus on isikuandmete vastutav töötleja. Külastuskeskus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.